Rezygnacja z umowy OC

Generalnie umowę ubezpieczenia OC komunikacyjnego zawiera się na okres 12 miesięcy. Zawarta polisa chroni odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego. Oznacza to, że w razie spowodowania kolizji lub wypadku to zakład ubezpieczeniowy przejmie na siebie podpisanie umowy ubezpieczenia OCobowiązek rekompensaty za poniesione szkody.

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce musi mieć zawartą ważną polisę OC. Tę konieczność reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Niewielu kierowców zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że w określonych okolicznościach możliwa jest wcześniejsza rezygnacja z polisy OC – przed upływem pełnego roku.

A więc wypowiedzenie ubezpieczenia OC może nastąpić wówczas, gdy:

  • właściciel pojazdu stracił go – np. wskutek kradzieży lub zezłomowania;
  • polisa dobiega końca i ubezpieczony waha się – przedłużyć polisę, czy wybrać inną, atrakcyjniejszą cenowo ofertę;
  • kierowca kupił używany samochód i nie odpowiada mu oferta ubezpieczyciela, z którym umowę zawarł poprzedni właściciel.

Dzięki naszemu serwisowi dowiesz się, jak powinno wyglądać wypowiedzenie OC, aby przebiegło zgodnie z przepisami. Dokumenty, jakie należy przedstawić, różnią się bowiem w zależności od okoliczności, w jakich następuje rezygnacja z polisy OC, i od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym zawarte było ubezpieczenie samochodu.