Kiedy i jak skutecznie wypowiedzieć OC?

Wypowiedzenie umowy po utracie auta

Jeśli auto zostało zezłomowane lub skradzione, jego właściciel nie ma obowiązku kontynuowania ubezpieczenia OC. Aby podpisywanie umowy polisy OCwypowiedzieć umowę, w takiej sytuacji należy przedstawić ubezpieczycielowi zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu, które wystawia wydział komunikacji.

Rezygnacja z polisy OC przy zakupie samochodu

Niewielu kierowców zdaje sobie sprawę, że ubezpieczenie OC komunikacyjne poprzedniego właściciela przechodzi na nich wraz z nabyciem samochodu. Zbywca powinien poinformować ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od daty przeniesienia prawa własności, że nie jest już właścicielem pojazdu.

Taką umowę można wypowiedzieć:

  • w dowolnym momencie jej trwania;
  • tylko i wyłącznie w forme pisemnej.

Polisa przestaje być ważna w dniu złożenia wypowiedzenia.

Oczywiście możesz zachować ubezpieczenie OC zbywcy. Pamiętaj jednak, że ubezpieczyciel może dokonać wówczas rekalkulacji składki, biorąc pod uwagę Twoje zniżki (lub zwyżki…) za wiek, doświadczenie, historię szkodowości. Być może okaże się, że kontynuowanie ubezpieczenia poprzedniego właściciela nie jest dla Ciebie atrakcyjne.

W myśl nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z lutego 2012 roku polisa OC poprzedniego właściciela nie odnawia się automatycznie na kolejny okres. Tym samym niemalże wykluczona jest możliwość wpadnięcia w pułapkę podwójnego OC.

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC przy zmianie zakładu ubezpieczeń

Ubezpieczenie OC samochodu poza okolicznością wspomnianą powyżej odnawia się automatycznie… chyba że odpowiednio wcześniej ją wypowiemy.

Ale dlaczego mielibyśmy składać wypowiedzenie OC, skoro jesteśmy zadowoleni ze swojej firmy ubezpieczeniowej? Najlepsza odpowiedź brzmi – dla pieniędzy. Kierowcy, którzy zdecydowali się kontynuować ubezpieczenie w swojej dotychczasowej firmie, nieraz dużo tracą, nawet pomimo faktu, że otrzymują kolejne zniżki za bezszkodowość. Dzieje się tak, ponieważ po roku zmienił się im wiek, doświadczenie, historia szkodowości i jest bardzo prawdopodobne, że inna firma zaproponowałaby im atrakcyjniejsze składki. Dlatego tak ważne jest, aby przed zakupem porównać ubezpieczenia – może gdzie indziej trafi się lepsza oferta?

Jeśli więc zdecydowaliśmy się na zmianę, powinniśmy pamiętać o następujących kwestiach:

  • najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczeniowego należy przedstawić wypowiedzenie OC. Można to zrobić listownie, a obowiązująca jest data stempla pocztowego, a nie data dostarczenia wypowiedzenia;
  • rezygnację z ubezpieczenia można również przedstawić agentowi ubezpieczeniowemu firmy, z którą zawarliśmy umowę. Zostanie ono uznane za równoważne wobec oświadczenia złożonego samemu zakładowi.

Automatyczne zawarcie polisy OC na kolejny rok musi zostać potwierdzone przez ubezpieczyciela w ciągu 14 dni. Również i to udogodnienie dla kierowców praktycznie wyklucza możliwość podwójnego ubezpieczenia. Uwaga jednak. Wszystkie powyższe zasady mają zastosowanie dla umów zawartych po 11 lutego 2012 roku.